Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 按,按的意思|按的读音

《 按 》,按的意思|按的读音


《按》,按的意思|按的读音


àn 】  A开头的汉字


部首:

拼音: àn

注音: ㄢˋ

笔画数: 9

部外笔画: 6

结构: 左右

繁体:

五笔: RPVG

统一码: 6309

仓吉: QJV

郑码: DWZM

电码: 2174

英文: put hand on, press down with hand

标签: 姓,常,

《按》的笔顺

横、竖钩、提、点、点、横撇/横钩、撇点、撇、横

《按》的谜语

  • 手扶上宾下角楼(打一字谜)
  • 手携千金费叮咛(打一字谜)
  • 疏帘半掩理残妆(打一字谜)
  • 宫女失口提前事(打一字谜)

《按》的方言

◎ 粤语:on3◎ 客家话:[东莞腔] on5 [宝安腔] on5 [梅县腔] on5 [沙头角腔] on5 [客英字典] on5 [台湾四县腔] on5 [客语拼音字汇] =on4 [陆丰腔] on5 [海陆丰腔] on5

《按》的书法

  • \曹全碑
  • \衡方碑
  • \邓石如
  • \说文解字
  • 张瑞图

《按》的意思

(1)(动)(用手或指头)压

(2)(动)压住;搁下:~下。

(3)(动)抑制:~捺住心头怒火。

(4)(动)用手压住不动:~住。

(5)(介)依照。

(6)(动)〈书〉考查;核对。

(7)(动)(编者、作者等)加按语:编者~|~时|~脉|~期|~语|~需分配。

动词

(1) (形声。从手,安声。本义:用手向下压或摁)

(2) 同本义

按,下也。谓手抑物使下。——《说文》

于是天子乃按辔徐行。——《史记·绛侯周勃世家》

项王按剑而跽曰。——《史记·项羽本记》

缇骑按剑而前。——张溥《五人墓碑记》

则以一平板按其面。——宋· 沈括《梦溪笔谈·活板》

(3) 又如:按电钮;按铃;按手印

(4) 控制;抑止

以按徂旅。——《诗·大雅·皇矣》

按强助弱。——《管子·霸言》

赵简子按兵而不动。——《吕氏春秋·召类》

何不按兵束甲。——《资治通鉴》

若街亭有兵把守,即当按兵不行。——《三国演义》

(5) 又如:按下此事不提;按不住心头怒火

(6) 考察,考验

按诛五人。——明· 张溥《五人墓碑记》

影胡公按部。——《明史·海瑞传》

(7) 又如:按杀(查实处死);按讨(查验究治)

(8) 打

按管调弦于茶坊酒肆。——孟元老《东京梦华录序》

(9) 又如:按曲(击节唱曲);按键;按拍(打拍子);按板(拍击板眼);按鼓;按丝竹;按乐;按风琴

(10) 按摩,用手在人身上推、捏、揉

其治导引按蹻。——《素问·异法方宜论》

按金驹,立长沟,枇杷落尽茱萸秋。——袁宏道《拟古乐府》

(11) 又如:按跷(抚摩导引)

(12) 巡视

遂西定河南地,按榆溪旧塞。——《史记·卫将军骠骑列传》

(13) 又如:按察(巡行视察);巡按(官名);按察司(官名。提刑按察使司的简称。明、清时一省的司法和检察机关);按临(按察考核;巡行到达)

(14) 通“安”。安置;安定

余悉除去秦法,吏民皆按堵如故。——《汉书·高帝纪》

按抚柔氐三千余落,拨徙以实关中。——《三国志·郭淮传》

名词

(1) 按语 。如:编者按

(2) 姓

介词

(1) 依据;依照;按照

各按行伍。——《汉书·扬雄传》

(2) 又如:按理(按照常理);按章;按期;按说(按照情理来说)

按卯集中手部 康熙筆画:10画,部外筆画:6画

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》烏旰切,音案。《說文》下也。《廣韻》抑也。《梁文帝箏賦》陸離抑按,磊落縱橫。

《爾雅·釋詁》止也。《史記·周本紀》王按兵毋出。《前漢·高帝紀》吏民皆按堵如故。《註》按次第牆堵,不遷動也。

據也。《禮·月令》孟冬,命工師效功,祭器,按度程。《史記·白起傳》趙軍長平,以按據上黨民。《註》屯兵以據援。

撫也。《史記·平原君傳》毛遂按劒,歷階而上。

《鄒陽傳》人無不按劒相盼。

控也。《史記·絳侯世家》天子乃按轡徐行。

察行也,考驗也,舉也,劾也。《前漢·賈誼傳》驗之往古,按之當今之務。

《丙吉傳》掾史不稱職,輒予長休告,終無所按驗,公府不按吏自吉始。

按摩也。《前漢·藝文志》黃帝岐伯按摩十卷。

《集韻》《韻會》阿葛切,音遏。捺也。《詩·大雅》以按徂旅。《傳》止也。《釋文》按又作遏。《韻會》《正韻》按案互通。亦通作桉。

说文解字

按卷十二手部

下也。从手安聲。烏旰切

说文解字注

(按)下也。以手抑之使下也。印部曰。抑者、按也。从手。安聲。烏旰切。十四部。

《按》的字体演变

按卯集中手部 康熙筆画:10画,部外筆画:6画

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》烏旰切,音案。《說文》下也。《廣韻》抑也。《梁文帝箏賦》陸離抑按,磊落縱橫。

《爾雅·釋詁》止也。《史記·周本紀》王按兵毋出。《前漢·高帝紀》吏民皆按堵如故。《註》按次第牆堵,不遷動也。

據也。《禮·月令》孟冬,命工師效功,祭器,按度程。《史記·白起傳》趙軍長平,以按據上黨民。《註》屯兵以據援。

撫也。《史記·平原君傳》毛遂按劒,歷階而上。

《鄒陽傳》人無不按劒相盼。

控也。《史記·絳侯世家》天子乃按轡徐行。

察行也,考驗也,舉也,劾也。《前漢·賈誼傳》驗之往古,按之當今之務。

《丙吉傳》掾史不稱職,輒予長休告,終無所按驗,公府不按吏自吉始。

按摩也。《前漢·藝文志》黃帝岐伯按摩十卷。

《集韻》《韻會》阿葛切,音遏。捺也。《詩·大雅》以按徂旅。《傳》止也。《釋文》按又作遏。《韻會》《正韻》按案互通。亦通作桉。

说文解字

按卷十二手部

下也。从手安聲。烏旰切

说文解字注

(按)下也。以手抑之使下也。印部曰。抑者、按也。从手。安聲。烏旰切。十四部。

《按》的详细解释

动词

(1) (形声。从手,安声。本义:用手向下压或摁)

(2) 同本义

按,下也。谓手抑物使下。——《说文》

于是天子乃按辔徐行。——《史记·绛侯周勃世家》

项王按剑而跽曰。——《史记·项羽本记》

缇骑按剑而前。——张溥《五人墓碑记》

则以一平板按其面。——宋· 沈括《梦溪笔谈·活板》

(3) 又如:按电钮;按铃;按手印

(4) 控制;抑止

以按徂旅。——《诗·大雅·皇矣》

按强助弱。——《管子·霸言》

赵简子按兵而不动。——《吕氏春秋·召类》

何不按兵束甲。——《资治通鉴》

若街亭有兵把守,即当按兵不行。——《三国演义》

(5) 又如:按下此事不提;按不住心头怒火

(6) 考察,考验

按诛五人。——明· 张溥《五人墓碑记》

影胡公按部。——《明史·海瑞传》

(7) 又如:按杀(查实处死);按讨(查验究治)

(8) 打

按管调弦于茶坊酒肆。——孟元老《东京梦华录序》

(9) 又如:按曲(击节唱曲);按键;按拍(打拍子);按板(拍击板眼);按鼓;按丝竹;按乐;按风琴

(10) 按摩,用手在人身上推、捏、揉

其治导引按蹻。——《素问·异法方宜论》

按金驹,立长沟,枇杷落尽茱萸秋。——袁宏道《拟古乐府》

(11) 又如:按跷(抚摩导引)

(12) 巡视

遂西定河南地,按榆溪旧塞。——《史记·卫将军骠骑列传》

(13) 又如:按察(巡行视察);巡按(官名);按察司(官名。提刑按察使司的简称。明、清时一省的司法和检察机关);按临(按察考核;巡行到达)

(14) 通“安”。安置;安定

余悉除去秦法,吏民皆按堵如故。——《汉书·高帝纪》

按抚柔氐三千余落,拨徙以实关中。——《三国志·郭淮传》

名词

(1) 按语 。如:编者按

(2) 姓

介词

(1) 依据;依照;按照

各按行伍。——《汉书·扬雄传》

(2) 又如:按理(按照常理);按章;按期;按说(按照情理来说)

按卯集中手部 康熙筆画:10画,部外筆画:6画

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》烏旰切,音案。《說文》下也。《廣韻》抑也。《梁文帝箏賦》陸離抑按,磊落縱橫。

《爾雅·釋詁》止也。《史記·周本紀》王按兵毋出。《前漢·高帝紀》吏民皆按堵如故。《註》按次第牆堵,不遷動也。

據也。《禮·月令》孟冬,命工師效功,祭器,按度程。《史記·白起傳》趙軍長平,以按據上黨民。《註》屯兵以據援。

撫也。《史記·平原君傳》毛遂按劒,歷階而上。

《鄒陽傳》人無不按劒相盼。

控也。《史記·絳侯世家》天子乃按轡徐行。

察行也,考驗也,舉也,劾也。《前漢·賈誼傳》驗之往古,按之當今之務。

《丙吉傳》掾史不稱職,輒予長休告,終無所按驗,公府不按吏自吉始。

按摩也。《前漢·藝文志》黃帝岐伯按摩十卷。

《集韻》《韻會》阿葛切,音遏。捺也。《詩·大雅》以按徂旅。《傳》止也。《釋文》按又作遏。《韻會》《正韻》按案互通。亦通作桉。

说文解字

按卷十二手部

下也。从手安聲。烏旰切

说文解字注

(按)下也。以手抑之使下也。印部曰。抑者、按也。从手。安聲。烏旰切。十四部。

《按》康熙字典解释

按卯集中手部 康熙筆画:10画,部外筆画:6画

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》烏旰切,音案。《說文》下也。《廣韻》抑也。《梁文帝箏賦》陸離抑按,磊落縱橫。

《爾雅·釋詁》止也。《史記·周本紀》王按兵毋出。《前漢·高帝紀》吏民皆按堵如故。《註》按次第牆堵,不遷動也。

據也。《禮·月令》孟冬,命工師效功,祭器,按度程。《史記·白起傳》趙軍長平,以按據上黨民。《註》屯兵以據援。

撫也。《史記·平原君傳》毛遂按劒,歷階而上。

《鄒陽傳》人無不按劒相盼。

控也。《史記·絳侯世家》天子乃按轡徐行。

察行也,考驗也,舉也,劾也。《前漢·賈誼傳》驗之往古,按之當今之務。

《丙吉傳》掾史不稱職,輒予長休告,終無所按驗,公府不按吏自吉始。

按摩也。《前漢·藝文志》黃帝岐伯按摩十卷。

《集韻》《韻會》阿葛切,音遏。捺也。《詩·大雅》以按徂旅。《傳》止也。《釋文》按又作遏。《韻會》《正韻》按案互通。亦通作桉。

说文解字

按卷十二手部

下也。从手安聲。烏旰切

说文解字注

(按)下也。以手抑之使下也。印部曰。抑者、按也。从手。安聲。烏旰切。十四部。温馨提示:


本文收集了按的A,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126