Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 佐,佐的意思|佐的读音

《 佐 》,佐的意思|佐的读音


《佐》,佐的意思|佐的读音


zuǒ 】  Z开头的汉字


部首:

拼音: zuǒ

注音: ㄗㄨㄛˇ

笔画数: 7

部外笔画: 5

结构: 左右

繁体:

五笔: WDAG

统一码: 4F50

仓吉: OKM

郑码: NGBI

电码: 0146

英文: assist, aid, second; subordinate

标签: 姓,标,

《佐》的笔顺

撇、竖、横、撇、横、竖、横

《佐》的谜语

  • 读左传而未专(打一字谜)
  • 左传未传人(打一字谜)
  • 人在左边 (打一字)

《佐》的方言

◎ 粤语:zo3◎ 客家话:[台湾四县腔] zo3 [海陆丰腔] zo3 [宝安腔] zo3 [梅县腔] zo3 [客语拼音字汇] zo3 [客英字典] zo3 [东莞腔] zo3 [陆丰腔] zo3◎ 潮州话:zo2(tsó) zo6(tsǒ)

《佐》的书法

  • \张燕昌
  • \景君碑
  • \校官碑
  • \衡方碑
  • 马王堆帛书

《佐》的意思

(1)(动)辅佐;帮助:~理|辅~。

(2)(名)辅助别人的人:僚~。

动词

(1) (本作左。形声。从人,左声。本义:辅助,帮助)

(2) 同本义(古人以“右”为尊,“左”为卑。“佐”常用于下对上、弱对强的帮助。上对下,强对弱时用“佑”)

佐,助也。——《广雅》

故周公旦佐相天子。——《墨子·贵义》

陈胜佐之。——《史记·陈涉世家》

太宰之职,常建邦之六典,以佐王治邦国。——《周礼·天官》

四岳佐之。——《国语·周语下》

予佐尔贾。——明· 崔铣《记王忠肃公翱三事》

佐以科学。——蔡元培《图画》

佐读勤苦。——清· 周容《芋老人传》

(3) 又如:佐理(助理,帮助处理);佐事(辅助事奉);佐戎(参与军事);佐相(辅助);佐佑(辅助;支持);佐检(辅助);佐州(辅佐州政);佐谋(辅助筹划);佐治(辅佐治理)

(4) 陪同 。又如:佐觞(陪酒助兴);佐享(陪同受祭祀)

(5) 劝

召之,使佐食,比已食,三叹。——《国语·晋语》。韦昭注:“佐,犹劝也。”

(6) 又如:佐觞(劝酒)

名词

(1) 处于辅助地位的官员,僚属

有赵孟以为大夫,有 伯瑕以为佐。——《左传》

(2) 又如:佐杂(地方官署的辅佐官员);佐吏(汉时辅佐地方政事的小官);佐将(太平天国前期对军中带兵官和地方行政名的通称)

(3) 姓

形容词

副,第二位

掌佐车之政。——《周礼·田仆》

郑周父御佐车。——《左传·成公二年》

佐子集中人部 康熙筆画:7画,部外筆画:5画

《廣韻》則箇切《正韻》子賀切,左去聲。輔也,貳也。《周禮·天官》以佐王均邦國。《論語註》顏子王佐之才。

《史記·天官書》五星者,天之五佐,見伏有時,盈縮有度。

《集韻》子我切。義同。

说文解字

左卷五左部

手相左助也。从、工。凡左之屬皆从左。則箇切〖注〗臣鉉等曰:今俗別作佐。

说文解字注

(左)手相左也。各本俱誤。今正。左者、今之佐字。說文無佐也。者、今之左字。部曰。左手也。謂左助之手也。以手助手是曰左。以口助手是曰右。从工。工者、左助之意。則箇切。十七部。凡左之屬皆从左。

《佐》的字体演变

佐子集中人部 康熙筆画:7画,部外筆画:5画

《廣韻》則箇切《正韻》子賀切,左去聲。輔也,貳也。《周禮·天官》以佐王均邦國。《論語註》顏子王佐之才。

《史記·天官書》五星者,天之五佐,見伏有時,盈縮有度。

《集韻》子我切。義同。

说文解字

左卷五左部

手相左助也。从、工。凡左之屬皆从左。則箇切〖注〗臣鉉等曰:今俗別作佐。

说文解字注

(左)手相左也。各本俱誤。今正。左者、今之佐字。說文無佐也。者、今之左字。部曰。左手也。謂左助之手也。以手助手是曰左。以口助手是曰右。从工。工者、左助之意。則箇切。十七部。凡左之屬皆从左。

《佐》的详细解释

动词

(1) (本作左。形声。从人,左声。本义:辅助,帮助)

(2) 同本义(古人以“右”为尊,“左”为卑。“佐”常用于下对上、弱对强的帮助。上对下,强对弱时用“佑”)

佐,助也。——《广雅》

故周公旦佐相天子。——《墨子·贵义》

陈胜佐之。——《史记·陈涉世家》

太宰之职,常建邦之六典,以佐王治邦国。——《周礼·天官》

四岳佐之。——《国语·周语下》

予佐尔贾。——明· 崔铣《记王忠肃公翱三事》

佐以科学。——蔡元培《图画》

佐读勤苦。——清· 周容《芋老人传》

(3) 又如:佐理(助理,帮助处理);佐事(辅助事奉);佐戎(参与军事);佐相(辅助);佐佑(辅助;支持);佐检(辅助);佐州(辅佐州政);佐谋(辅助筹划);佐治(辅佐治理)

(4) 陪同 。又如:佐觞(陪酒助兴);佐享(陪同受祭祀)

(5) 劝

召之,使佐食,比已食,三叹。——《国语·晋语》。韦昭注:“佐,犹劝也。”

(6) 又如:佐觞(劝酒)

名词

(1) 处于辅助地位的官员,僚属

有赵孟以为大夫,有 伯瑕以为佐。——《左传》

(2) 又如:佐杂(地方官署的辅佐官员);佐吏(汉时辅佐地方政事的小官);佐将(太平天国前期对军中带兵官和地方行政名的通称)

(3) 姓

形容词

副,第二位

掌佐车之政。——《周礼·田仆》

郑周父御佐车。——《左传·成公二年》

佐子集中人部 康熙筆画:7画,部外筆画:5画

《廣韻》則箇切《正韻》子賀切,左去聲。輔也,貳也。《周禮·天官》以佐王均邦國。《論語註》顏子王佐之才。

《史記·天官書》五星者,天之五佐,見伏有時,盈縮有度。

《集韻》子我切。義同。

说文解字

左卷五左部

手相左助也。从、工。凡左之屬皆从左。則箇切〖注〗臣鉉等曰:今俗別作佐。

说文解字注

(左)手相左也。各本俱誤。今正。左者、今之佐字。說文無佐也。者、今之左字。部曰。左手也。謂左助之手也。以手助手是曰左。以口助手是曰右。从工。工者、左助之意。則箇切。十七部。凡左之屬皆从左。

《佐》康熙字典解释

佐子集中人部 康熙筆画:7画,部外筆画:5画

《廣韻》則箇切《正韻》子賀切,左去聲。輔也,貳也。《周禮·天官》以佐王均邦國。《論語註》顏子王佐之才。

《史記·天官書》五星者,天之五佐,見伏有時,盈縮有度。

《集韻》子我切。義同。

说文解字

左卷五左部

手相左助也。从、工。凡左之屬皆从左。則箇切〖注〗臣鉉等曰:今俗別作佐。

说文解字注

(左)手相左也。各本俱誤。今正。左者、今之佐字。說文無佐也。者、今之左字。部曰。左手也。謂左助之手也。以手助手是曰左。以口助手是曰右。从工。工者、左助之意。則箇切。十七部。凡左之屬皆从左。温馨提示:


本文收集了佐的Z,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126