Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 拪,拪的意思|拪的读音

《 拪 》,拪的意思|拪的读音


《拪》,拪的意思|拪的读音


qiān 】  Q开头的汉字


部首:

拼音: qiān

注音: ㄑㄧㄢ

笔画数: 9

部外笔画: 6

结构: 左右

繁体:

五笔: RSG

统一码: 62EA

仓吉: QMCW

郑码: DFJ

标签: 僻,

《拪》的笔顺

横、竖钩、提、横、竖、横折、撇、竖折/竖弯、横

《拪》的谜语

《拪》的方言

《拪》的书法

《拪》的意思

古同“迁、”。

拪卯集中手部 康熙筆画:10画,部外筆画:6画

《集韻》遷古作拪。

作。註詳辵部十二畫。《六書正譌》作。《說文》本作。別作。字異音同,義亦相近。

《集韻》余支切,音移。遷徙也。與迻同。古作拪。或作扡,又作。通作移。

说文解字

遷卷二辵部

登也。从辵聲。拪,古文遷从手西。七然切〖注〗、、、,亦古文遷。

说文解字注

(遷)登也。从辵。䙴聲。七然切。十四部。

《拪》的字体演变

说文解字

遷卷二辵部

登也。从辵聲。拪,古文遷从手西。七然切〖注〗、、、,亦古文遷。

说文解字注

(遷)登也。从辵。䙴聲。七然切。十四部。

《拪》的详细解释

拪卯集中手部 康熙筆画:10画,部外筆画:6画

《集韻》遷古作拪。

作。註詳辵部十二畫。《六書正譌》作。《說文》本作。別作。字異音同,義亦相近。

《集韻》余支切,音移。遷徙也。與迻同。古作拪。或作扡,又作。通作移。

说文解字

遷卷二辵部

登也。从辵聲。拪,古文遷从手西。七然切〖注〗、、、,亦古文遷。

说文解字注

(遷)登也。从辵。䙴聲。七然切。十四部。

《拪》康熙字典解释

说文解字

遷卷二辵部

登也。从辵聲。拪,古文遷从手西。七然切〖注〗、、、,亦古文遷。

说文解字注

(遷)登也。从辵。䙴聲。七然切。十四部。温馨提示:


本文收集了拪的Q,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126