Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 痌,痌的意思|痌的读音

《 痌 》,痌的意思|痌的读音


《痌》,痌的意思|痌的读音


tōngtóng 】  T开头的汉字


部首:

拼音: tōng,tóng

注音: ㄊㄨㄥ,ㄊㄨㄥˊ

笔画数: 11

部外笔画: 6

结构: 左上包围

繁体:

五笔: UMGK

统一码: 75CC

仓吉: KBMR

郑码: TLD

电码: 4020

英文: ache, be in pain; painful

《痌》的笔顺

点、横、撇、点、提、竖、横折钩、横、竖、横折、横

《痌》的谜语

《痌》的方言

◎ 粤语:tung1◎ 客家话:[海陆丰腔] tung2 [客英字典] tung2 [台湾四县腔] tung2 [梅县腔] tung2 [客语拼音字汇] tung2

《痌》的书法

《痌》的意思

1. 古同“恫”,痛苦:痌瘝在抱(喻关怀人民的疾苦)。

1. 创伤溃烂。

《痌》的字体演变

说文解字

恫卷十心部

痛也。一曰呻吟也。从心同聲。他紅切

说文解字注

(恫)痛也。大雅思齊傳曰。恫。痛也。康誥。恫鰥乃身。从心。同聲。他紅切。九部。一曰呻吟也。呻吟見口部。匡謬正俗曰。太原俗呼痛而呻吟爲通喚。周書痌瘝是其義。江南謂呻喚。關中謂呻恫。按前說可包後說。此等恐皆後人入也。

《痌》的详细解释

痌午集中疒部 康熙筆画:11画,部外筆画:6画

《廣韻》他紅切《集韻》他東切,音通。痛也。

《集韻》徒東切,音同。瘡潰也。

说文解字

恫卷十心部

痛也。一曰呻吟也。从心同聲。他紅切

说文解字注

(恫)痛也。大雅思齊傳曰。恫。痛也。康誥。恫鰥乃身。从心。同聲。他紅切。九部。一曰呻吟也。呻吟見口部。匡謬正俗曰。太原俗呼痛而呻吟爲通喚。周書痌瘝是其義。江南謂呻喚。關中謂呻恫。按前說可包後說。此等恐皆後人入也。

《痌》康熙字典解释

说文解字

恫卷十心部

痛也。一曰呻吟也。从心同聲。他紅切

说文解字注

(恫)痛也。大雅思齊傳曰。恫。痛也。康誥。恫鰥乃身。从心。同聲。他紅切。九部。一曰呻吟也。呻吟見口部。匡謬正俗曰。太原俗呼痛而呻吟爲通喚。周書痌瘝是其義。江南謂呻喚。關中謂呻恫。按前說可包後說。此等恐皆後人入也。温馨提示:


本文收集了痌的T,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126