Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 鉪,鉪的意思|鉪的读音

《 鉪 》,鉪的意思|鉪的读音


《鉪》,鉪的意思|鉪的读音


】  D开头的汉字


部首:

拼音:

注音: ㄉㄧˋ

笔画数: 13

部外笔画: 5

结构: 左右

繁体:

五笔: QANN

统一码: 926A

仓吉: CPT

郑码: PEZ

《鉪》的笔顺

撇、点、横、横、竖、点、撇、提、横、竖、竖、横、竖折/竖弯

《鉪》的谜语

《鉪》的方言

《鉪》的书法

《鉪》的意思

古同“釱、”。

鉪戌集上金部 康熙筆画:13画,部外筆画:5画

《釋名》鉪殺也,言殺草也。音未詳。

说文解字

釱卷十四金部

鉗也。从金大聲。特計切

说文解字注

(釱)鐵鉗也。鐵御覽作脛。平準書釱左趾。釱、踏腳鉗也。狀如跟衣。箸足下。重六斤以代刖。从金。大聲。特計切。十五部。

《鉪》的字体演变

说文解字

釱卷十四金部

鉗也。从金大聲。特計切

说文解字注

(釱)鐵鉗也。鐵御覽作脛。平準書釱左趾。釱、踏腳鉗也。狀如跟衣。箸足下。重六斤以代刖。从金。大聲。特計切。十五部。

《鉪》的详细解释

鉪戌集上金部 康熙筆画:13画,部外筆画:5画

《釋名》鉪殺也,言殺草也。音未詳。

说文解字

釱卷十四金部

鉗也。从金大聲。特計切

说文解字注

(釱)鐵鉗也。鐵御覽作脛。平準書釱左趾。釱、踏腳鉗也。狀如跟衣。箸足下。重六斤以代刖。从金。大聲。特計切。十五部。

《鉪》康熙字典解释

说文解字

釱卷十四金部

鉗也。从金大聲。特計切

说文解字注

(釱)鐵鉗也。鐵御覽作脛。平準書釱左趾。釱、踏腳鉗也。狀如跟衣。箸足下。重六斤以代刖。从金。大聲。特計切。十五部。温馨提示:


本文收集了鉪的D,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126