Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 㗗,㗗的意思|㗗的读音

《 㗗 》,㗗的意思|㗗的读音


《㗗》,㗗的意思|㗗的读音


bǎi 】  B开头的汉字


部首:

拼音: bǎi

注音: ㄅㄞˇ

笔画数: 13

部外笔画: 10

结构: 左右

五笔: KLRF

统一码: 35D7

仓吉: RSHWJ

郑码: JYNE

英文: to separate; to part, to split; to crack, to rend; to rip open

《㗗》的笔顺

竖、横折、横、横折、撇、撇、竖、横折、横、横、撇、横、竖

《㗗》的谜语

《㗗》的方言

◎ 粤语:bai2 bei1

《㗗》的书法

《㗗》的意思

㗗丑集上口部 康熙筆画:13画,部外筆画:10画

《集韻》補買切,音擺。《玉篇》別也。

《集韻》部買切,罷上聲。《博雅》裂也。

说文解字

卷四冎部

別也。从冎卑聲,讀若罷。府移切

说文解字注

()別也。从冎。卑聲。讀若罷。府移切。十六部。罷聲古音在十七部。合韵也。脾與?字音義相近。

《㗗》的字体演变

《㗗》的详细解释

说文解字

卷四冎部

別也。从冎卑聲,讀若罷。府移切

说文解字注

()別也。从冎。卑聲。讀若罷。府移切。十六部。罷聲古音在十七部。合韵也。脾與?字音義相近。

《㗗》康熙字典解释温馨提示:


本文收集了㗗的B,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126