Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 衆,衆的意思|衆的读音

《 衆 》,衆的意思|衆的读音


《衆》,衆的意思|衆的读音


zhòng 】  Z开头的汉字


部首:

拼音: zhòng

注音: ㄓㄨㄥˋ

笔画数: 12

部外笔画: 6

结构: 上下

繁体:

五笔: TLTI

统一码: 8846

仓吉: HTHHO

郑码: MLGQ

电码: 5883

英文: multitude, crowd; masses, public

《衆》的笔顺

撇、竖、横折、竖、竖、横、撇、竖、撇、撇、撇、捺

《衆》的谜语

《衆》的方言

◎ 粤语:zêng3 [揭阳]zong3◎ 客家话:[沙头角腔] zung5 [客英字典] zhung5 [台湾四县腔] zung5 [宝安腔] zung5 [海陆丰腔] zhung5 [梅县腔] zhung5 [陆丰腔] zhung5 [东莞腔] zung5

《衆》的书法

  • \何绍基
  • \华山神庙碑
  • \杨岘
  • \校官碑
  • 桐柏庙碑

《衆》的意思

见“众、”。

衆申集下血部 康熙筆画:12画,部外筆画:6画

《字彙》同眾。《正字通》眾字之譌。別詳目部。

说文解字

㐺卷八㐺部

眾立也。从三人。凡乑之屬皆从乑。讀若欽崟。魚音切

说文解字注

(㐺)眾立也。玉篇作衆也。从三人。會意。國語曰。人三爲衆。凡㐺之屬皆从㐺。讀若欽崟。山部曰。崟、山之岑崟也。欽崟、葢卽岑崟。公羊傳及上林賦又皆有嶔巖字。㐺讀如崟。魚音切。七部。

《衆》的字体演变

说文解字

㐺卷八㐺部

眾立也。从三人。凡乑之屬皆从乑。讀若欽崟。魚音切

说文解字注

(㐺)眾立也。玉篇作衆也。从三人。會意。國語曰。人三爲衆。凡㐺之屬皆从㐺。讀若欽崟。山部曰。崟、山之岑崟也。欽崟、葢卽岑崟。公羊傳及上林賦又皆有嶔巖字。㐺讀如崟。魚音切。七部。

《衆》的详细解释

衆申集下血部 康熙筆画:12画,部外筆画:6画

《字彙》同眾。《正字通》眾字之譌。別詳目部。

说文解字

㐺卷八㐺部

眾立也。从三人。凡乑之屬皆从乑。讀若欽崟。魚音切

说文解字注

(㐺)眾立也。玉篇作衆也。从三人。會意。國語曰。人三爲衆。凡㐺之屬皆从㐺。讀若欽崟。山部曰。崟、山之岑崟也。欽崟、葢卽岑崟。公羊傳及上林賦又皆有嶔巖字。㐺讀如崟。魚音切。七部。

《衆》康熙字典解释

说文解字

㐺卷八㐺部

眾立也。从三人。凡乑之屬皆从乑。讀若欽崟。魚音切

说文解字注

(㐺)眾立也。玉篇作衆也。从三人。會意。國語曰。人三爲衆。凡㐺之屬皆从㐺。讀若欽崟。山部曰。崟、山之岑崟也。欽崟、葢卽岑崟。公羊傳及上林賦又皆有嶔巖字。㐺讀如崟。魚音切。七部。温馨提示:


本文收集了衆的Z,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126