Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 䓄,䓄的意思|䓄的读音

《 䓄 》,䓄的意思|䓄的读音


《䓄》,䓄的意思|䓄的读音


yín 】  Y开头的汉字


部首:

拼音: yín

注音: ㄧㄣˊ

笔画数: 10

部外笔画: 7

结构: 上下

五笔: AQTR

统一码: 44C4

仓吉: TKHL

郑码: EQPD

英文: grassy, name of a variety of grass

《䓄》的笔顺

横、竖、竖、撇、横折、撇、撇、撇、横、竖

《䓄》的谜语

《䓄》的方言

《䓄》的书法

《䓄》的意思

䓄申集上艸部 康熙筆画:13画,部外筆画:7画

《唐韻》語斤切,音狺。《說文》草多貌。

亭名。《集韻》江夏平春有䓄亭。

《類篇》魚其切,音疑。義同。

说文解字

䓄卷一艸部

艸多皃。从艸㹞聲。江夏平春有䓄亭。語斤切

说文解字注

(䓄)艸多皃。从艸。㹞聲。語斤切。十三部。江夏平春見郡國志。有䓄亭。凡云有某亭有某縣者、皆證其字形。不必名縣名亭取字義也。今說文艸部末有?篆。訓釋十四字全同。此因䓄誤爲?。或附之部末也。

《䓄》的字体演变

《䓄》的详细解释

说文解字

䓄卷一艸部

艸多皃。从艸㹞聲。江夏平春有䓄亭。語斤切

说文解字注

(䓄)艸多皃。从艸。㹞聲。語斤切。十三部。江夏平春見郡國志。有䓄亭。凡云有某亭有某縣者、皆證其字形。不必名縣名亭取字義也。今說文艸部末有?篆。訓釋十四字全同。此因䓄誤爲?。或附之部末也。

《䓄》康熙字典解释温馨提示:


本文收集了䓄的Y,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126