Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 屼,屼的意思|屼的读音

《 屼 》,屼的意思|屼的读音


《屼》,屼的意思|屼的读音


】  W开头的汉字


部首:

拼音:

注音: ㄨˋ

笔画数: 6

部外笔画: 3

结构: 左右

繁体:

五笔: MGQN

统一码: 5C7C

仓吉: UMU

郑码: LLGR

电码: 1475

英文: mountain; a bare hill

标签: 僻,

《屼》的笔顺

竖、竖折/竖弯、竖、横、撇、竖弯钩

《屼》的谜语

《屼》的方言

◎ 粤语:ngat6◎ 客家话:[客英字典] ngut7 [海陆丰腔] ngut7 ngiet7 [台湾四县腔] ngut7 ngiet7

《屼》的书法

《屼》的意思

山[]秃的样子。

形容词

嵬嶷峣屼。——左思《吴都赋》

屼寅集中山部 康熙筆画:6画,部外筆画:3画

《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》五忽切。音兀。屼,山貌也。一曰禿山貌。《唐元結系樂府》山屹屼兮水淪漣。

五屼,山名,在犍爲郡。一山有五重,故名。《左思·蜀都賦》躡五屼之嵼。

《屼》的字体演变

屼寅集中山部 康熙筆画:6画,部外筆画:3画

《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》五忽切。音兀。屼,山貌也。一曰禿山貌。《唐元結系樂府》山屹屼兮水淪漣。

五屼,山名,在犍爲郡。一山有五重,故名。《左思·蜀都賦》躡五屼之嵼。

《屼》的详细解释

形容词

嵬嶷峣屼。——左思《吴都赋》

屼寅集中山部 康熙筆画:6画,部外筆画:3画

《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》五忽切。音兀。屼,山貌也。一曰禿山貌。《唐元結系樂府》山屹屼兮水淪漣。

五屼,山名,在犍爲郡。一山有五重,故名。《左思·蜀都賦》躡五屼之嵼。

《屼》康熙字典解释

屼寅集中山部 康熙筆画:6画,部外筆画:3画

《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》五忽切。音兀。屼,山貌也。一曰禿山貌。《唐元結系樂府》山屹屼兮水淪漣。

五屼,山名,在犍爲郡。一山有五重,故名。《左思·蜀都賦》躡五屼之嵼。温馨提示:


本文收集了屼的W,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126