Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 詯,詯的意思|詯的读音

《 詯 》,詯的意思|詯的读音


《詯》,詯的意思|詯的读音


huì 】  H开头的汉字


部首:

拼音: huì

注音: ㄏㄨㄟˋ

笔画数: 13

部外笔画: 6

结构: 左右

繁体:

五笔: YTHG

统一码: 8A6F

仓吉: YRHBU

郑码: SNL

《詯》的笔顺

点、横、横、横、竖、横折、横、撇、竖、横折、横、横、横

《詯》的谜语

《詯》的方言

《詯》的书法

《詯》的意思

1.胆气盛,声在人上。

2.休市。

詯酉集上言部 康熙筆画:13画,部外筆画:6画

《唐韻》荒內切《集韻》呼內切,音晦。《說文》膽气滿,聲在人上也。

《廣韻》休市也。

《玉篇》胡內切《唐韻》《集韻》胡對切,音繢。義同。

《類篇》胡市也。一曰決後悔也。或作䛛。《六書正譌》別作,非。

说文解字

詯卷三言部

膽气滿聲在人上。从言自聲。讀若反目相睞。荒內切

说文解字注

(詯)膽气滿聲在人上。从言。自聲。葢卽元曲所用咱字。讀若反目相睞。荒內切。十五部。

《詯》的字体演变

说文解字

詯卷三言部

膽气滿聲在人上。从言自聲。讀若反目相睞。荒內切

说文解字注

(詯)膽气滿聲在人上。从言。自聲。葢卽元曲所用咱字。讀若反目相睞。荒內切。十五部。

《詯》的详细解释

詯酉集上言部 康熙筆画:13画,部外筆画:6画

《唐韻》荒內切《集韻》呼內切,音晦。《說文》膽气滿,聲在人上也。

《廣韻》休市也。

《玉篇》胡內切《唐韻》《集韻》胡對切,音繢。義同。

《類篇》胡市也。一曰決後悔也。或作䛛。《六書正譌》別作,非。

说文解字

詯卷三言部

膽气滿聲在人上。从言自聲。讀若反目相睞。荒內切

说文解字注

(詯)膽气滿聲在人上。从言。自聲。葢卽元曲所用咱字。讀若反目相睞。荒內切。十五部。

《詯》康熙字典解释

说文解字

詯卷三言部

膽气滿聲在人上。从言自聲。讀若反目相睞。荒內切

说文解字注

(詯)膽气滿聲在人上。从言。自聲。葢卽元曲所用咱字。讀若反目相睞。荒內切。十五部。温馨提示:


本文收集了詯的H,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126